Biliyor Muydunuz?

Türklerin yıllar önce mendil taşıyıp, ütü yaptıklarını biliyor muydunuz?

Biliyor muydunuz?

  Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugatit Türk de, Türklerin mendil taşıyıp ütü yaptıklarına yer verilmiştir. Kızgın demiri ısıtıp ütü yapıyorlardı.  (Kaynakta ütüg olarak geçer,  Ruscaya da utuyog olarak girmiştir. 

Ütü Ütüg Kaşgarlı mahmut